Bezpečnost práce

Klademe velký důraz na bezpečnost práce a minimalizaci rizik spojených s naší činností.
Používáme moderní technologie, kvalitní vybavení a ochranné pomůcky, které jsou schválené a normované pro práce ve výškách.
Vždy jsou předem jasně stanovena pravidla pracovního postupu a vzájemné komunikace.

Naši pracovníci získali certifikáty o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a mezinárodní asociace IRATA (Industrial Rope Access Trade Association). Dále jsou opakovaně proškolováni a vzděláváni v zásadách bezpečnosti práce.

Řídíme se pokyny a doporučeními asociace IRATA. Tyto metodické postupy pro práci ve výškách zaručují maximální bezpečnost.

Naše společnost je řádně pojištěna u České pojišťovny. Tato pojistka plně kryje případné škody vzniklé při pracovní činnosti s limitem plnění do 5.000.000.- Kč